Icares voor professionals

Dé begeleidingstool voor loopbaanbegeleiding: een gebruiksvriendelijk product dat kennis biedt over loopbaan- en opleidingsmogelijkheden, inzicht geeft in houdingen en interesses voor zowel studie als beroep en nog veel meer.

Icares Professional bestaat uit een breed scala aan verschillende testen. Kies als professional wat past bij de begeleiding van de cliënt. Testresultaten zijn een handvat voor het interview. Aan het einde is het eenvoudig om een ​​rapport met resultaten te genereren.

De modulaire opbouw zorgt voor flexibiliteit om altijd in te kunnen spelen op specifieke diensten.

Demo van Icares Professional

Career Values

Een op persoonlijkheid gericht instrument dat in kaart brengt welke waarden/drijfveren de cliënt belangrijk vindt om voldoening te vinden in de uitoefening van een beroep.

Icares professionele instrumenten

Belangentest Beroepen

Meer dan 3000 beroepen in de volgorde van interesse. Met 77 vragen wordt de interesse duidelijk in kaart gebracht.

Sector Scan

Deze module is aangesloten op de Belangentoets Beroepen en sorteert 39 beroepssectoren die passen bij het interesseprofiel van de opdrachtgever.

CUBE8

Dit instrument richt zich op acht oriëntaties en sorteert beroepen op basis van deze acht typen mensen. Er zijn drie verschillende manieren om de oriëntaties te sorteren: fotoalbum, schoolbord en prikbord.

CAPAZ study

Dit instrument richt zich op studieaanpak en -gedrag (concentratie, studieaanpak, prestatiemotivatie, faalangst en zelfvertrouwen).

CAPAZ work

Dit instrument richt zich op werkhouding en -gedrag (concentratie, werkhouding, prestatiemotivatie, faalangst en zelfvertrouwen).

OASE-Z

Dit is de Icares-versie van de Big Five. De vijf persoonlijkheidskenmerken van mensen worden overzichtelijk in kaart gebracht met zes subcategorieën per kenmerk.

Professional aspects

Met deze module kan het profiel van de opdrachtgever op 26 beroepsaspecten vergeleken worden met het profiel per beroep.

Talents and Skills

Dit instrument geeft snel inzicht in de talenten en competenties die nodig zijn om een ​​beroep uit te oefenen.

360 feedback

Een onderdeel van Talenten en Vaardigheden waarin derden kunnen worden gevraagd om de Talenten en Vaardigheden van de opdrachtgever te beoordelen.

Functional Limitations List

De tool is ontwikkeld om te beoordelen of de fysieke mogelijkheden van de cliënt passen bij de fysieke vereisten van een beroep. Het profiel “Functiebeperkingen” is beschikbaar voor ongeveer 3500 beroepen. 

Profession filter

Beroepen vinden per sector, met talenten en competenties in combinatie met specifieke beperkingen.

Enneagram

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich bezighoudt met bewust of onbewust gedrag.

Report

Met deze module kan in korte tijd een geautomatiseerd rapport worden gemaakt.

Functional Limitations Filter

Wat zijn de mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen.

Training Icares Professional

Meer weten over Icares Professional: Pakketten, mogelijkheden en prijzen?

Scroll naar boven