Over Ons

Icares laat je je vleugels uitslaan. Verbreed je horizon!

Waar Icarus zijn vleugels van veren gebruikte om te dicht bij de zon te vliegen, gebruikt Icares ze om de horizon te verbreden en tot nieuwe inzichten te komen.

Dat kan door te lezen en te schrijven (de veer als voorloper van onze pen), maar ook door ervaringen op te doen. Aangezien deze persoonlijke ontwikkeling vaak binnen een studie of baan plaatsvindt, is het voor ieders levensgeluk belangrijk om de juiste keuzes te maken. Icares draagt ​​hieraan bij door ieders mogelijkheden te onderzoeken en te benutten.

Met onze studiekeuze- en beroepstoetsen willen we iedereen helpen om op een passende plek terecht te komen, in werk of studie, binnen of buiten Nederland.

Hoewel de testresultaten op zich waardevol zijn, zijn ze bedoeld ter ondersteuning van loopbaanbegeleidingsprofessionals. Icares is van mening dat vooral de combinatie van testen en persoonlijke begeleiding leidt tot welzijn in studie of beroep.

In essentie ondersteunt Icares daarom loopbaanprofessionals met testen die hen meer inzicht geven in hun opdrachtgevers.

Scroll naar boven